Sesongen 2017 har gått langt bedre enn vi kunne drømme om, men noen utfordringer har det vært: Metta Karina ble stjålet og var borte i noen dager før vi fant henne. Utover høsten har kombinasjonen av sterk strøm og lav vannstand også gjort forholdene krevende. Utenfor kulverten er elven fortsatt offisielt stengt og begrenser bruken av båtene. I tillegg mangler det infrastruktur som rampe/kran, strøm og vann.

Selv om vi mener at vår tilstedeværelse på Vaterland har vært positiv og har ført til en merkbar forbedring på området er det et utfordrende sted hva sikkerhet angår. Dette er fortsatt er sterkt belastet område. Slik vi ser det er det beste middelet mot hærverk å gjøre området mer trivelig med båter, aktiviteter og tilstedeværelse.

Vi jobber med å løse disse utfordringene, men plassene er fortsatt forbeholdt spesielt interesserte.  

I 2018 ønsker vi å utvide antallet båtplasser på Vaterland til 12. Alle kan søke om plass, men vi stiller klare krav til båter og eiere!

Krav til båter:

Skroget må være bygget i tre, kan ikke være lengre enn 21 fot, og må ikke stikke dypere enn at den kommer opp på plassen sin. Båten må være åpen, slik at ingen overnatter i den, være i grei bruksstand slik at den kan dra på tur. Årer kan ikke oppbevares i båten da dette gjør det mer attraktivt å stjele den. 

Krav til båteiere:

Båteiere må være medlemmer i foreningen. Det stilles krav til aktiv deltagelse og tilstedeværelse på Grønland. Båteiere må delta på et gitt antall dugnadstimer og de må stille seg selv og båten sin til disposisjon og ta med barn og unge fra bydelen på tur minst en gang pr. sesong.

Er du ikke skremt enda? Nøl ikke med å ta kontakt.