Prosjektet med trebåthavn på Vaterland har gått bedre enn forventet, men en del utfordringer har det vært. Flere av båtene har blitt stjålet og vært borte i noen dager før vi har funnet dem igjen. Det har vært noe skader på båter og utstyr. Kombinasjonen av sterk strøm og lav vannstand gjør at det tidvis er svært krevende forhold. Utenfor kulverten er elven fortsatt offisielt stengt med tau over elva og dette begrenser bruken av båtene. I tillegg mangler det infrastruktur som rampe, kran, strøm og vann.

Vi tror at vår tilstedeværelse på Vaterland har vært positiv og har ført til en merkbar forbedring på området. Men det er fortsatt et utfordrende sted i forhold til sikkerhet. Vaterland er sterkt belastet område. Slik vi ser det er det beste middelet mot hærverk å gjøre området mer trivelig med båter, aktiviteter og tilstedeværelse. Vi tror også at fremtidige planer i forhold til Grønlandsløftet kan bidra til aktivisering og trygging av området.

Vi jobber med å løse disse utfordringene, men plassene er fortsatt forbeholdt spesielt interesserte.  

I 2017 startet vi med pilotprosjektet og hadde 4 båtplasser. Vi har fått tillatelse fra Bymiljøetaten om å utvide, og i 2018 slo vi ned påler og opprettet 8 nye båtplasser. Alle båtplasser er nå opptatt, men vi håper å kunne utvide ytterligere, både oppover og nedover elven.

Er du interessert i å bidra til utvidelse av trebåthavnen kan du melde deg inn og gi beskjed om at du ønsker å stå på venteliste på en potensiell båtplass. Send en mail til akerselvatrebaatforening@gmail.com Medlemskap koster 150 kr i året.

Krav til båter:

Skroget må være bygget i tre, kan ikke være lengre enn 21 fot, og må ikke stikke dypere enn at den kommer opp på plassen sin. Båten må være åpen, slik at ingen overnatter i den, være i grei bruksstand slik at den kan dra på tur. Årer kan ikke oppbevares i båten da dette gjør det mer attraktivt å stjele den. 

Krav til båteiere:

Båteiere må være medlemmer i foreningen. Det stilles krav til aktiv deltagelse og tilstedeværelse på Grønland. Båteiere må delta på et gitt antall dugnadstimer og de må stille seg selv og båten sin til disposisjon og ta med andre på tur minst en gang pr. sesong.

Er du ikke skremt enda? Nøl ikke med å ta kontakt.