Pilotprosjektet er fullført i 2017! Vi har satt ut fire påler ved Vaterlands bru, og fire båter er på plass. 

Nå er båtene tatt opp for vinteren, men vi har planer om å utvide slik at det blir 12 båtplasser i 2018. Les mer om båtplass her:

 

 Første båt på plass ved Vaterland.   

Første båt på plass ved Vaterland.

 

 Full aktivitet på første Søplesøndag

Full aktivitet på første Søplesøndag