Vi bryr oss om Akerselva! Vi er samtidig klar over at båter representerer en miljøutfording. Dette henger først og fremst sammen med giftige tilsetninger i lakk, maling og bunnsmøringsprodukter. Under båtpussen blir store menger av disse giftene frigjort til miljøet. Når båtene ligger på vannet er det først og fremst bunnstoffet som kan forurense miljøet. Hvis båtene ligger i elva er de omgitt av ferskvann. Dette medfører betydelig redusert begroing av båtene og behovet for bunnstoff er ikke tilstede før båtene eventuelt skal ligge i saltvann lengre enn noen dager. Vi stiller som krav til våre medlemmer at det ikke benyttes bunnstoff som inneholder kobber eller andre biocider, og dette kan kjøpes via foreningen.