bym-logo.png
 

Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten et godt samarbeid med Bymiljøetaten. BYM forvalter fellesarealer som gater, torg, parker, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. De har også ansvar for luft, støy, vann, jord. Bymiljøetatens mål er å gjøre Oslo til en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by. 

 
Sparebankstiftelsen.jpg
 

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsens visjon. De ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge. 

Sparebankstiftelsen har bidratt med økonomisk støtte og muliggjort pilotprosjektet.

 
kul_symb.rgb.jpg
 

Kulturetaten har bidratt med midler via sin støtteordning Løpende støtte til kunst og kultur, og bidro til at vi fikk gjennomført arrangementet Elvesang under Oslo Kulturnatt.

 
byantikvaren.jpg
 

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner. De arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

https://byantikvaren.no

 
MAV logo.jpg
 

Miljøforeningen Akerselvas Venner (MAV) skal arbeide for å bevare og videreutvikle et variert, levende og naturlig miljø for mennesker, flora og fauna i elva og området rundt, samt stimulere folks interesse for Akerselva.

http://www.akerselvasvenner.no/ 

2016-05-04-23-38-32-1050756919.jpeg

Ekomarine Pain AB utvikler miljøvennlig bunnstoff og har i løpet av de siste årene testet en mengde ulike formler, alle er basert på firmaets miljøsikre og paternterte teknikk.

http://www.ekomarine.se/

 
F.png
 

Fellesverkstedet is a simple concept. It's about the infrastructure everyone needs to get their ideas out into the physical world. Production facilities, and assistance under the same roof, where you can make anything you want, at a price that everyone can afford.

 
 

UngNorge har som mål å skape en morsom, trygg og aktiv oppvekst for barn og unge, med særlig tanke på dem som ikke har en slik hverdag. 

 
ØY.jpeg
 

Øyteateret utvikler, produserer og fremfører scenekunst basert på fersk scenetekst samt på folkeeventyr, mytologi og fortellinger. Compagniet har ingen egen teaterbygning. I stedet reiser det ut til publikummet sitt på teatre, kommunehus, skoler, festivaler, og site-specific steder som bl.a. øyene i Oslofjorden. Øyteateret ønsker å bidra til et inkluderende samfunn gjennom sitt arbeidmed barn og unge i Oslo og omegn.

 
286px-Kystlaget-Viken.jpg
 

Kystlaget Viken holder til i Oslo, nærmere bestemt i skur 28 på Akershuskaia og på Bygdøynes i tilknytning til Norsk Maritimt Museum. De er hovedstadens lokallag i Forbundet KYSTEN og har båtene liggende i havna på bygdøy. De gir ut bladet Sjøgangen, har laget et kystbibliotek i skur 29 på Akershuskaia og på internett, og eier seileren Oksøen Teddy nr. 1. De arrangerer også Oslo Maritime festival på Akershuskaia hvert andre år.

http://www.kystlaget-viken.no

Norsk.png

BåtLab'en er et samlingssted for  Maritimt museums ekspertise innen digital oppmåling av båtvrak og skrogdeler, konservering av treverk, modellbygging, maritim historie og kystkultur, båtbygging, arkeologi, tjærebreing og formidling.

http://baatlaben.blogspot.no